Politică de confidențialitate

1. IDENTIFICAREA

 • Identitate:MSR DELIVERY SRL (denumit în cele ce urmează „MSR”)
 • Cod de identificare fiscală: 36341416
 • Adresă: sos. Colentina, nr 16, sector 2, București

Responsabilul cu protecţia datelor (RPD): puteţi contacta RPD prin următoarele metode:

Vă rugăm să indicaţi referinţa „Responsabilul cu protecţia datelor”

2. INFORMAŢIILE ŞI ACORDUL AFERENT

Prin acceptarea prezentei Politici de confidenţialitate, utilizatorul este informat şi îşi dă acordul liber, informat, specific şi fără echivoc ca datele cu caracter personal pe care le furnizează pe site-ul web www.domeniul-greaca.ro (denumit în continuare „Site-ul web”) să fie prelucrate de MSR, împreună cu datele legate de navigare şi orice alte date pe care le furnizează în viitor către MSR.

Utilizatorul trebuie să citească atent prezenta Politică de confidenţialitate, care a fost elaborată în limbaj clar şi simplu, pentru a îmbunătăţi înţelegerea acesteia, astfel încât să aleagă în mod liber şi de bunăvoie dacă doreşte să îşi furnizeze datele cu caracter personal către MSR.

3. OBLIGAŢIA DE FURNIZARE DE DATE

Datele solicitate în formularele de pe Site-ul web sunt în general obligatorii (cu excepţia cazului în care se menţionează contrariul în câmpul solicitat) pentru îndeplinirea scopurilor menţionate.
Prin urmare, dacă acestea nu sunt furnizate sau nu sunt furnizate corect, nu vor putea fi luate în considerare, fiind afectată afişarea liberă a conţinutului Site-ului web.

4. ÎN CE SCOP VA PRELUCRA MSR DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE UTILIZATORILOR?

Datele cu caracter personal furnizate prin intermediul Site-ului web vor fi prelucrate MSR în următoarele scopuri:

Date furnizate pentru efectuarea de rezervări, atât prin intermediul site-ului web, cât şi al centrului de contact (call center, e-mail sau chat) pentru rezervări individuale, de grup şi de camere:

 • Gestionarea solicitărilor de rezervare înaintate de utilizatori.
 • Trimiterea confirmării sau a documentaţiei pentru rezervarea efectuată.
 • Dacă utilizatorul şi-a dat acordul, pentru trimiterea de comunicări cu caracter comercial în numele MSR
 • Analizarea utilizării Site-ului web şi verificarea preferinţelor şi comportamentului utilizatorului.

Date furnizate pentru înregistrarea în calitate de utilizatoral MSR:

 • Gestionarea solicitării dumneavoastră de a vă înregistra sau a renunţa la înregistrare în cadrul categoriei alese de utilizator.
 • Verificarea dacă utilizatorul îndeplineşte cerinţele de înregistrare în cadrul categoriei selectate, ori de câte ori MSR consideră că este necesar.
 • Gestionarea şi oferirea de răspunsuri la potenţialele solicitări de informaţii din partea utilizatorului.
 • Identificarea promoţiilor care corespund nevoilor selectate de către utilizator.
 • Trimiterea de comunicări comerciale personalizate în numele MSR.
 • Analizarea utilizării Site-ului web şi verificarea preferinţelor şi comportamentului utilizatorului.

Date furnizate pentru publicarea pe Blogurile aparţinând MSR:

 • Gestionarea publicării de comentarii pe Site-ul web.
 • Gestionarea abonării şi/sau dezabonării de la Buletinul informativ al Blogului la solicitarea utilizatorului.
 • Analizarea utilizării Site-ului web şi verificarea preferinţelor şi comportamentului utilizatorului.
 • Dacă este necesar, monitorizarea conţinutului comentariilor utilizatorilor şi, dacă este cazul, ştergerea celor al căror conţinut nu îndeplineşte condiţiile Site-ului web actual, la discreţia MSR.

Date furnizate pentru modificarea sau anularea rezervărilor:

 • Gestionarea solicitărilor de modificare sau anulare a rezervării dumneavoastră transmise către MSR de către utilizator.
 • Răspunsul la solicitările înaintate către MSR.
 • Analizarea utilizării Site-ului web şi verificarea preferinţelor şi comportamentului utilizatorului.

Date furnizate pentru trimiterea Buletinului informativ:

 • Gestionarea abonării şi/sau dezabonării de la Buletinul informativ, realizate prin canalul pus la dispoziţie pe Site-ul web al MSR

Date furnizate în formularele de contact şi pe site-ul web al companiei:

 • Gestionarea solicitărilor de contactare şi de informaţii de la utilizator prin canalele furnizate în acest sens pe site-urile web MSR.
 • Gestionarea solicitărilor.
 • Analizarea utilizării Site-ului web şi verificarea preferinţelor şi comportamentului utilizatorului.

Date furnizate în formularul recuperare coş:

 • Trimiterea unui mesaj de reamintire privind rezervările nefinalizate ale utilizatorilor sau, dacă este cazul, căutările efectuate de utilizatori.
 • Analizarea utilizării Site-ului web şi verificarea preferinţelor şi comportamentului utilizatorului.

5. CE DATE ALE UTILIZATORILOR VA PRELUCRA MSR?

MSR va prelucra următoarele categorii de date ale utilizatorilor:

Date furnizate pentru efectuarea de rezervări, atât prin intermediul site-ului web, cât şi al centrului de contact (call center, e-mail sau chat) pentru rezervări individuale, de grup şi de camere:

 • Date de identificare: nume, prenume, naţionalitate.
 • Detalii de contact: adresă de e-mail, număr de telefon.
 • Date privind tranzacţii de bunuri şi servicii încheiate cu MSR:
 • Produse şi servicii achiziţionate sau pentru care aţi arătat interes.
 • Preferinţe de cazare.
 • Date economice, financiare şi de asigurare.
 • Alte date: date furnizate de persoanele vizate în câmpuri libere sau în timpul apelurilor.
 • Date de navigare.

Date furnizate pentru publicarea pe Blogurile aparţinând MSR

 • Date de identificare: nume, prenume.
 • Detalii de contact: ţară de rezidenţă, adresă de e-mail.
 • Date de navigare.

Date furnizate pentru modificarea sau anularea rezervărilor:

 • Date de identificare: nume, prenume.
 • Detalii de contact: adresă de e-mail, număr de telefon.
 • Date privind tranzacţii de bunuri şi servicii.
 • Date economice, financiare şi de asigurare.
 • Alte date: date furnizate de persoanele vizate în câmpuri libere din formularele disponibile pe Site-ul web sau în documente ataşate.
 • Date de navigare.

Date furnizate pentru trimiterea Buletinului informativ:

 • Date de identificare: nume, prenume.
 • Detalii de contact: ţară de rezidenţă, adresă de e-mail.
 • Date privind caracteristici personale: limba.

Date furnizate în formularele de contact şi pe site-urile web ale companiei:

 • Date de identificare: nume, prenume.
 • Detalii de contact: adresă de e-mail, număr de telefon.
 • Date privind tranzacţii de bunuri şi servicii.
 • Alte date: date furnizate de persoanele vizate în câmpuri libere din formularele disponibile pe Site-ul web sau în documente ataşate.
 • Date de navigare.

Date furnizate în formularul recuperare coş:

 • Detalii de contact: adresă şi e-mail.

Dacă utilizatorul furnizează date privind terţii, acesta declară că are acordul terţilor respectivi şi se angajează să le transmită informaţiile din Politica de confidenţialitate, exonerând astfel MSR de orice răspundere în această privinţă. Cu toate acestea, MSR poate efectua verificări periodice pentru confirmarea acestui lucru, utilizând măsurile de precauţie adecvate, în conformitate cu reglementările privind protecţia datelor.

6. CARE ESTE JUSTIFICAREA PENTRU PRELUCRAREA DATELOR UTILIZATORILOR?

Justificarea pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi după cum urmează:

 • Pentru efectuarea de rezervări, atât prin intermediul site-ului web, cât şi al centrului de contact (call center, e-mail sau chat) pentru rezervări individuale, de grup şi de camere: executarea contractului între părţi. Pentru analizarea utilizării Site-ului web, interesul legitim al MSR
 • Pentru gestionarea şi publicarea comentariilor sau publicărilor trimise de utilizatori pe Blogurile aparţinând MSR: acordul oferit de utilizator şi, pentru analizarea Site-ului web, confirmarea preferinţelor şi a comportamentului utilizatorului şi, pentru monitorizarea conţinutului comentariilor, interesul legitim al MSR. Dacă vă retrageţi acordul pentru prelucrare la publicarea comentariilor, acestea vor fi şterse de pe Site-ul web de către MSR.
 • Pentru modificări şi/sau anulări ale rezervărilor: executarea contractului între părţi. Pentru analizarea utilizării Site-ului web, interesul legitim al MSR.
 • Pentru trimiterea Buletinului informativ: acordul dat de utilizator.
 • Pentru trimiteri Formulare de contact pentru companii şi site web: acordul dat de utilizator. Pentru analizarea utilizării Site-ului web, interesul legitim al MSR.
 • Pentru trimiterea mesajului de reamintire recuperare coş: acordul dat de utilizator. Pentru analizarea utilizării Site-ului web, interesul legitim al MSR.

Acordurile obţinute în scopurile susmenţionate sunt separate, iar utilizatorul poate revoca un singur astfel de acord fără ca celelalte să fie afectate. Pentru a revoca acest acord, utilizatorul poate contacta MSR prin următoarele metode: rezervari@domeniul-greaca.ro

7. CARE SUNT DESTINATARII CU CARE VOR FI PARTAJATE DATELE UTILIZATORILOR?

Datele utilizatorului pot fi dezvăluite către:

Date furnizate pentru efectuarea de rezervări, atât prin intermediul site-ului web, cât şi al centrului de contact (call center, e-mail sau chat) pentru rezervări individuale, de grup şi de camere:

 • Datele dumneavoastră vor fi comunicate către personalul nostru, pentru ca acesta să cunoască condiţiile şederii dumneavoastră (preţ, date, servicii incluse etc.). Scopul unic al acestei comunicări este de a ne asigura că vă furnizăm serviciile corect.

Date furnizate pentru publicare pe Blogurile aparţinând MSR:

 • Datele furnizate de utilizatori vor fi publicate pe Site-ul web şi vor fi accesibile oricărui utilizator care accesează site-ul.

Date furnizate pentru modificarea sau anularea rezervărilor: Personalului implicat în prestarea corectă a serviciilor alese.

Date furnizate pentru trimiterea Buletinului informativ nu vor fi dezvăluite companiilor terţe.

Date furnizate în Formulare de contact pentru companii şi site web:

 • Personalului MSR, exclusiv în scopuri administrative interne şi/ sau în scopurile menţionate mai sus.

Date furnizate în formularul recuperare coş:

 • Personalului MSR, exclusiv în scopuri administrative interne şi/ sau în scopurile menţionate mai sus

În plus, datele pot fi accesate de furnizorii MSR, atunci când acest lucru este necesar pentru respectarea obligaţiilor legale şi/ sau în scopurile menţionate mai sus. Aceşti furnizori nu vor prelucra datele dumneavoastră în scopuri care nu au fost indicate în prealabil de MSR.

8. TRANSFERURILE INTERNAŢIONALE DE DATE

 • Vă informăm că datele dumneavoastră NU vor fi transferate către terţe părţi situate în afara Spaţiului Economic European.
 • Vă informăm că datele dumneavoastră POT fi transferate către terţe părţi situate în afara Spaţiului Economic European în situații legitime și conform legislației aplicabile.

9. STOCAREA DATELOR

 • Datele dumneavoastră vor fi stocate pe următoarele perioade:
 • Date furnizate pentru efectuarea de rezervări, atât prin intermediul site-ului web, cât şi al centrului de contact (call center, e-mail sau chat) pentru rezervări individuale, de grup şi de camere: vor fi stocate pe durata relaţiei contractuale şi, după încheierea acesteia, pe durata termenului de prescripţie pentru acţiuni juridice care ar putea rezulta din aceasta.
 • Date furnizate pentru publicarea pe Blogurile aparţinând MSR: Datele vor fi stocate atât timp cât utilizatorul nu îşi retrage acordul dat.
 • Date furnizate pentru modificarea sau anularea rezervărilor: vor fi stocate pe durata relaţiei contractuale şi, după încheierea acesteia, pe durata termenului de prescripţie pentru acţiuni juridice care ar putea rezulta din aceasta.
 • Date furnizate pentru trimiterea Buletinului informativ: vor fi stocate atât timp cât utilizatorul nu îşi retrage acordul dat pentru aceasta.
 • Date furnizate în Formulare de contact pentru companii şi site web: vor fi stocate pe perioada necesară pentru prelucrarea şi oferirea unui răspuns la solicitarea dumneavoastră şi, după încheierea acesteia, pe durata termenului de prescripţie pentru acţiuni juridice rezultând din această solicitare.
 • Date furnizate în formularul recuperare coş: vor fi stocate timp de 15 zile după abandonarea rezervării.

10. RĂSPUNDEREA UTILIZATORULUI

Utilizatorul:

 • Garantează că are vârsta peste optsprezece (18) ani şi că datele pe care le furnizează către MSR sunt reale, exacte, complete şi actuale. În acest sens, utilizatorul este răspunzător de veridicitatea tuturor datelor furnizate şi trebuie să menţină informaţiile furnizate actualizate, pentru a reflecta situaţia curentă a acestuia.
 • Acesta garantează că a informat terţii ale căror date le-a furnizat, dacă a făcut acest lucru, cu privire la punctele acoperite în prezentul document. În plus, acesta garantează că a obţinut autorizarea din partea terţilor pentru furnizarea datelor acestora către MSR în scopurile menţionate.
 • Acesta va răspunde de orice informaţii false sau inexacte pe care le furnizează pe Site-ul web şi de daunele directe sau indirecte cauzate MSR sau terţilor.

11. EXERCITAREA DREPTURILOR

Utilizatorii se pot adresa în scris MSR, la adresa indicată în partea superioară a prezentei Politici sau prin e-mail la rezervari@domeniul-greaca.ro, incluzând o copie a actului de identitate al acestora, în orice moment, gratuit, pentru:

 • A-şi revoca acordul deja dat.
 • A primi confirmarea conform căreia MSR prelucrează sau nu date cu caracter personal aparţinând utilizatorului.
 • A-şi accesa datele cu caracter personal.
 • A corecta datele inexacte sau incomplete.
 • A solicita ştergerea datelor cu caracter personal când, din orice motiv, datele nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost obţinute.
 • A solicita ca MSR să restricţioneze prelucrarea datelor când sunt îndeplinite oricare dintre condiţiile din reglementările de protecţie a datelor.
 • A solicita portabilitatea datelor furnizate de utilizator în cazurile avute în vedere în reglementări.
 • A contacta Responsabilul cu protecţia datelor al MSR la următoarea adresă: rezervari@domeniul-greaca.ro.
 • A depune o plângere cu privire la protecţia datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Datele de contact ale autorității sunt: București, Bdul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, telefoane: +40.318.059.211; +40.318.059.212: e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, în cazul în care persoana vizată consideră că MSR a încălcat drepturile recunoscute de reglementările aplicabile de protecţie a datelor.

12. MĂSURI DE SECURITATE

MSR va prelucra datele utilizatorilor în absolută confidenţialitate, întotdeauna, sub obligaţia de menţinere a secretului cu privire la acestea, în conformitate cu reglementările aplicabile, luând măsurile tehnice şi organizaţionale necesare pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră şi a împiedica modificarea, pierderea, prelucrarea sau accesul neautorizate, ţinând cont de stadiul tehnologiei, natura datelor stocate şi riscurile la care acestea sunt expuse.

13. MODIFICĂRI ALE POLITICII

Această politică de confidențialitate se poate modifica din când în când. Pentru a afla despre aceste schimbări vă rugăm să consultați periodic Politica de confidențialitate revizuită accesând sit-ul nostru: https://www.domeniul-greaca.ro/.

Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.

Înapoi
Rezervari evenimente
Rezervari restaurant
Rezervari piscină
Rezervari cazare
Whatsapp
Email